WIDEO:

Od piątku na żmigrodzkim rynku dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Żmigrodzie prezentowana jest wystawa plenerowa "Polskie symbole narodowe". Ekspozycja przybliża historię i znaczenie godła – orła białego, biało-czerwonych barw oraz hymnu "Mazurka Dąbrowskiego".

W Nowym Żmigrodzie wystawa zostanie zaprezentowana przy okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej, po amerykańskiej, spisanej ustawie zasadniczej.

Ekspozycja składa się z kilkunastu plansz, omawiających czym są symbole narodowe, czyli: godło - orzeł biały, barwy biało-czerwone oraz hymn - "Mazurek Dąbrowskiego". Zaznaczono, że zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Na planszach przypomniano m.in. symbolikę orła białego w czasie zaborów oraz w jaki sposób zmieniał się herb RP. Przedstawiono także biało-czerwone barwy na przestrzeni wieków oraz informacje dotyczące hymnu.

Ekspozycję będzie można oglądać przez najbliższych kilka dni na żmigrodzkim rynku.

Dodatkowo wystawiona została wystawa "Ojcowie Niepodległości" 

Wystawa dostępna jest również w wersji cyfrowej pod adresem: https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/96663,Wystawa-Polskie-Symbole-Narodowe-do-pobrania.html.