Zapraszamy do zgłoszenia Waszych pomysłów na działania kulturalne w projekcie "Kultura - to MY razem" na pomysły czekamy do 26.06.2024 r.

Poniżej niezbędne dokumenty. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Biuro GOK 13 44 15 215
 
Dokumenty do naboru pomysłów:
Karta naboru pomysłów: (WORD) https://tiny.pl/djk71
 
Stworzyliśmy rozpoznanie lokalnej społeczności Gminy Nowy Żmigród ze szczególnym uwzględnieniem potencjału kulturotwórczego. Efektem pierwszej części zadania jest niniejszy dokument, czyli raport z diagnozy wraz z rekomendacjami krótko i długofalowymi.